Wie de waarheid denkt te weten is al het andere vergeten.